Formål og værdier

Y's Men International
Blev stiftet i Ohio i 1922 og tæller i dag ca. 1.100 klubber i hele verden, heraf ca. 120 klubber i Danmark, med ca. 3.000 medlemmer.
Navnet kommer af Y'et i Y.M.C.A. (den engelske benævnelse for KFUM) hvor bog-stavet står for ordet Young (ung).

 

Sunds Y's Men's Club's formål og værdier:

  • At dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste.

  • At holde medlemmerne orienterede om, og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og intenationale anliggender.

  • At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra politisk stillingtagen.

  • At støtte aktiviteterne i det lokale KFUM & K og FDF samt andet værdifuldt organisationsarbejde ved medlemmernes personlige tjeneste og forenede indsats.

Aktiviteter
Ved hjælp af klubbens pengegivende aktiviteter, skabes der grundlag for at klubben hvert år kan uddele pengebeløb til internationale, nationale og især lokale formål. Ansøgninger modtages gerne løbende, men uddelingen sker kun een gang årligt.